Priser

Priser er i henhold til legeforeningens satser.

Barn under 16 år er gratis.
Ikke-møtt timer belastes med kr 200 pluss fakturagebyr. Dette gjelder også for barn eller personer med frikort.