Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling i ordnær kontortid hver dag fra kl. 08-15. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.