Undervisning

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.
Vi har i perioder medisinstudenter under opplæring.