Leger

Olav Thorsen
Spesialist i allmennmedisin

Anne Aronsson
Spesialist i allmennmedisin

Sayora Sivertsen
Spesialist i allmennmedisin